Ostatni konkurs ERC Starting Grant w programie Horyzont 2020

2019.08.05

Komisja Europejska otworzyła konkurs na ERC Starting Grant 2020, ostatni konkurs na tego typu granty w programie Horyzont 2020. Przeznaczony jest on dla osób, które uzyskały stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed złożeniem wniosku (Komisja dopuszcza jednak pewne wyjątki w tym zakresie) i które mogą wykazać się obiecującym dorobkiem naukowym oraz gotowością do kierowania własnym zespołem badawczym. Wnioskodawca, tzw. Główny Badacz (ang. Principle Investigator, PI), powinien przedstawić pomysł na ambitne, przełomowe badania w dowolnej dziedzinie nauki. PI może realizować projekt samodzielnie lub wraz z powołanym przez siebie zespołem złożonym z naukowców dowolnej narodowości, w Instytucji Goszczącej (ang. Host Institution), tj. dowolnym podmiocie prawnym mającym swą siedzibę w kraju członkowskim Unii Europejskiej lub państwie powiązanym. Dokumentację konkursową, w tym Program Pracy na rok 2020 oraz Poradnik dla wnioskodawców, dostępne są na stronie konkursu w serwisie Komisji Europejskiej. Budżet konkursu wynosi 677 mln euro, a wnioski można składać do 16 października 2019 r.

http://www.kpk.gov.pl/?p=49174

Źródło: KPK

Wróć