Ogłoszenie konkursu BiodivClim

2019.09.10

W dniu 2 września 2019 r. Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią BiodivERsA ogłosiło konkurs BiodivClim[nbsp]Biodiversity and Climate Change na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące bioróżnorodności i zmian klimatycznych. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z minimum 2 krajów uprawnionych do udziału w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać przynajmniej stopień naukowy doktora. W konkursie BiodivClim można otrzymać wsparcie na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Budżet NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro. Termin składania wniosków wspólnych skróconych (tzw. pre-proposals) upływa 5 listopada 2019 r., wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals) – 10 kwietnia 2020 r., zaś wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF – 17 kwietnia 2020 r. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie NCN oraz w dokumencie Call Documents for the 2019-2020 BiodivERsA Call on “Biodiversity and Climate Change”.

https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-biodivclim/ogloszenie2019

Źródło: NCN

Wróć