Ogłoszenie konkursów SONATINA 4 i ETIUDA 8

2019.12.18

W dniu 16 grudnia 2019 r. Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło konkursy SONATINA 4 i ETIUDA 8, w których polscy naukowcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów badawczych i stypendiów doktorskich.

SONATINA 4 jest konkursem przeznaczonym dla osób posiadających stopień naukowy doktora, które uzyskały go do 3 lat przed rokiem złożenia wniosku, lub którym zostanie on nadany do końca czerwca 2020 r. Dofinansowanie ma na celu umożliwić im zatrudnienie i prowadzenie badań naukowych w polskich jednostkach naukowych. W ramach grantu trzeba zaplanować zatrudnienie kierownika projektu w jednostce realizującej, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, na cały planowany okres trwania projektu. Nowością w czwartej edycji konkursu SONATINA jest wymóg zaplanowania zatrudnienia kierownika projektu w jednostce innej niż podmiot, w którym uzyskał on stopień naukowy doktora. SONATINA 4 daje także młodym naukowcom możliwość zdobycia doświadczenia podczas staży w zagranicznych ośrodkach naukowych. Projekty mogą trwać 24 lub 36 miesięcy, natomiast staż zagraniczny – od 3 do 6 miesięcy. Laureaci SONATINY 4 mogą otrzymać od niemal 6 do ponad 18 tys. zł miesięcznie na pokrycie kosztów pobytu w kraju, w którym będą realizować staż, oraz do 10 tys. zł na pokrycie kosztów podróży. Budżet konkursu wynosi 20 mln zł.

ETIUDA 8 jest konkursem skierowanym do wnioskodawców, którzy są uczestnikami studiów doktoranckich lub mają otwarty przewód doktorski w polskiej jednostce uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora. Młodzi badacze mogą otrzymać stypendium w wysokości aż 5 tys. zł miesięcznie na okres od 6 do 12 miesięcy. Podobnie jak w konkursie SONATINA, w ramach grantu ETIUDA można sfinansować trwający od 3 do 6 miesięcy staż w zagranicznym ośrodku naukowym, który należy zrealizować albo w trakcie pobierania stypendium, albo w ciągu roku od zakończenia jego pobierania. Kwota przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą wynosi od ok. 6 do 18 tys. zł miesięcznie i dodatkowo do 10 tys. zł na pokrycie kosztów podróży. Laureaci ETIUDY 8 będą zobowiązani do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania. Finansowanie stypendium doktorskiego rozpocznie się 1 października 2020 r. Budżet konkursu wynosi 10 mln zł.

Wnioski w obu konkursach należy składać do 16 marca 2020 r.

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-12-16-ogloszenie-sonatina4-etiuda8

Źródło: NCN

 

Wróć