Ogłoszenie IX edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”

2019.12.18

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił 26 listopada 2019 r. konkurs na finansowanie projektów badawczych w ramach IX edycji programu „Diamentowy Grant”. Celem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia lub studentów jednolitych studiów magisterskich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest prowadzenie przez kandydata zaawansowanych badań naukowych i posiadanie osiągnięć naukowych. Planowany okres realizacji projektu może wynieść nie więcej niż 48 miesięcy, a koszt jego realizacji – maksymalnie 220 tys. zł dla projektu z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dziedziny nauk rolniczych lub dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych (180 tys. zł w przypadku pozostałych dziedzin). Wnioski należy składać w ciągu 2 miesięcy od daty ogłoszenia konkursu, tj. do 25 stycznia 2020 r. Szczegółowe warunki konkursu dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-ix-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant

Źródło: MNiSW

Wróć