Nowe rozporządzenie w sprawie kosztochłonności badań naukowych

2019.02.07

W dniu 1 lutego 2019 r zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie współczynników kosztochłonności, które określa, ile pieniędzy dostaną uczelnie i instytuty na pokrycie kosztów kształcenia i prowadzenia badań. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wzięło pod uwagę głosy środowiska naukowego pojawiające się w trakcie konsultacji publicznych, mówiące o zmniejszeniu skali kosztochłonności – została ona ustalona na poziomie od 1 do 4. Zmniejszenie skali kosztochłonności spowodowało relatywne zwiększenie wartości kosztochłonności w naukach humanistycznych, dzięki czemu zmniejszą się różnice we wskaźnikach kosztochłonności pomiędzy naukami humanistycznymi a inżynieryjno-technicznymi oraz ścisłymi i przyrodniczymi, o co od samego początku zabiegali humaniści. Wartości współczynnika kosztochłonności działalności naukowej zostały także podwyższone dla innych dyscyplin: geografii przestrzennej, inżynierii biomedycznej, inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki, weterynarii, zootechniki i rybactwa. Po raz pierwszy przy ustalaniu kosztochłonności wzięto pod uwagę rzeczywiste wydatki na dydaktykę i badania, jakie ponoszą uczelnie i instytuty – przeprowadzono analizy ekonometryczne w oparciu o dane z ponad 90 procent jednostek w kraju. Wskaźnik dotyczący kosztochłonności kształcenia i badań naukowych jest jednym ze składników naliczania subwencji dla uczelni i instytutów. Po zmianach, kosztochłonność działalności naukowej będzie odpowiadać jedynie za 12,5 proc. środków w przypadku uczelni i 37,5 proc. środków w przypadku instytutów. Rozporządzenie można pobrać pod adresem http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/202/D2019000020201.pdf.

https://www.gov.pl/web/nauka/ile-kosztuje-prowadzenie-badan-jest-nowe-rozporzadzenie-kosztochonno

Źródło: MNiSW

Wróć