Nowe konkursy w obszarze Energia w programie Horyzont 2020

2019.09.10

W dniu 3 września 2019 r. Komisja Europejska (KE) otworzyła 15 nowych konkursów w obszarze Energia w ramach programu Horyzont 2020. Ich zakres tematyczny obejmuje m.in. technologie fotowoltaiczne, morskie farmy wiatrowe, lokalne systemy energetyczne czy inteligentne rozwiązania dla miast. Spis konkursów wraz z odnośnikami do ich szerszych opisów w portalu Funding & tender opportunities KE zamieszczony jest na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej. Nabór wniosków będzie trwać – w zależności od konkursu – do 11 grudnia 2019 r. lub do 29 stycznia 2020 r.

http://www.kpk.gov.pl/?p=49699

Źródło: KPK

Wróć