Nowa technologia pomaga rzeźniom przekształcać odpady w energię

2019.02.07

Wspierany przez UE projekt PigHeat został utworzony w celu opracowania sposobu wykorzystania szczeciny świń jako paliwa zastępującego gaz, olej napędowy czy energię elektryczną. Działanie systemu PigHeat polega na homogenizacji materiału źródłowego, a następnie zastosowaniu obróbki cieplnej, po której następuje spalanie w celu wytworzenia energii. W rezultacie otrzymuje się biomasę neutralną pod względem emisji CO2, o wysokiej wartości opałowej (wyższej nawet niż w przypadku pelletów drzewnych). Przetworzona szczecina jest przechowywana i gotowa do wykorzystania jako paliwo w konwencjonalnym kotle na paliwo stałe do zasilania codziennej pracy instalacji. Zbudowana na potrzeby projektu maszyna do przetwarzania szczeciny jest nie tylko przyjazna dla środowiska, ale także opłacalna ekonomicznie. Recykling odpadów przetwórstwa mięsnego w celu wytworzenia energii w tym samym miejscu redukuje koszty operacyjne i poprawia rentowność rzeźni, a ostatecznie może też przynieść korzyści konsumentom w postaci obniżenia cen mięsa. W pobliżu Barcelony działa już zakład przetwarzający trzy tony szczeciny świńskiej dziennie, a zespół pracuje nad dalszą komercjalizacją technologii, promując ją w rzeźniach i badając możliwości przystosowania procesu do innych przemysłowych produktów ubocznych.

https://cordis.europa.eu/project/rcn/205883/brief/pl

© Unia Europejska, 2019
Źródło: Komisja Europejska

Wróć