Nowa odsłona nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

2019.02.07

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. zostały ogłoszone szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Od 2019 r. nagrody będą przyznawane za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej oraz za całokształt dorobku. Nagroda może zostać przyznana z inicjatywy własnej ministra albo na wniosek: rektora uczelni nadzorowanej przez ministra, prezydenta federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, prezesa Polskiej Akademii Nauk, dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk, dyrektora instytutu badawczego, dyrektora międzynarodowego instytutu naukowego utworzonego na podstawie odrębnej ustawy działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prezesa Polskiej Akademii Umiejętności lub osoby kierującej innym podmiotem prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły. Nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub wdrożeniowej mogą mieć charakter indywidualny bądź zespołowy, zaś nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej oraz za całokształt dorobku – wyłącznie indywidualny. Nagrody będą przyznawane corocznie. Wnioski o nagrody w 2019 r. należy składać do 31 marca 2019 r. Rozporządzenie MNiSW dostępne jest pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/182/D2019000018201.pdf.
 
Źródło: Dziennik Ustaw

Wróć