Nowa lista 15 krajowych inteligentnych specjalizacji

2019.01.08

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowa lista 15 krajowych inteligentnych specjalizacji. Krajowe inteligentne specjalizacje to priorytety społeczno-gospodarcze w obszarze badań, rozwoju i innowacji, skupiające inwestycje na obszarach zapewniających zwiększenie wartości dodanej gospodarki i jej konkurencyjności. Inteligentne specjalizacje są efektem współpracy administracji publicznej, przedstawicieli biznesu i nauki w celu oddolnego wyłonienia obszarów, w których polskie przedsiębiorstwa i naukowcy posiadają potencjał rozwojowy, a koncentracja wsparcia pozwoli na zwrot z inwestycji i rozwój innowacyjności. Inteligentne specjalizacje mają przyczyniać się do transformacji gospodarki krajowej poprzez jej unowocześnianie, przekształcanie strukturalne, zróżnicowanie produktów i usług oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, również wspierających transformację w kierunku gospodarki efektywnie wykorzystującej zasoby, w tym surowce naturalne. Grupa Robocza ds. KIS zaproponowała m.in. drobne modyfikacje opisu KIS 4  Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii. Mają one głównie charakter porządkujący. Opis krajowych inteligentnych specjalizacji obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. do pobrania pod linkiem KIS - opisy.

http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/nowa-lista-15-krajowych-inteligentnych-specjalizacji/

Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Wróć