Naukowcy ulepszą bazy danych, by przyspieszyć rozwój niskoemisyjnej energetyki

2020.04.09

Rozwój niskoemisyjnej energetyki może być szybszy i bardziej skuteczny, przy właściwym wykorzystaniu wiedzy zgromadzonej w licznych poświęconych tej dziedzinie bazach danych - wskazują naukowcy z Głównego Instytutu Górnictwa, którzy wspólnie z uczonymi z kilku krajów chcą ulepszyć system baz danych.

Katowicki GIG, wraz z uczelniami i ośrodkami badawczymi z Norwegii, Austrii, Włoch, Belgii i Turcji, tworzy konsorcjum realizujące wart ponad 1 mln euro międzynarodowy projekt EERAdata. EERA (European Energy Research Alliance) to stowarzyszenie europejskich publicznych ośrodków badawczych i uniwersytetów, zajmujących się badaniami nad energetyką niskoemisyjną.

U podstaw przedsięwzięcia legły obserwacje naukowców, zwracających uwagę na stale rosnącą liczbę niewykorzystywanych baz danych z zakresu energii - w sytuacji, kiedy zgromadzone w nich informacje - np. te dotyczące technologii czy materiałów - mogą pomóc zarówno w prowadzeniu badań w tej dziedzinie, jak i przede wszystkim wesprzeć przemysł w opracowywaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań. Wymaga to jednak przejrzystego zarządzania danymi, które muszą być spójne i łatwo dostępne.

"Do promowania potencjału istniejących danych wykorzystamy 50 baz danych i przedstawimy cztery studia przypadków, które będą dotyczyć efektywności budynków, sieci przesyłowych i dystrybucji energii elektrycznej, rozwiązań w zakresie materiałów dla energetyki niskoemisyjnej oraz polityki z tego obszaru i efektywności energetycznej" - wyjaśniła w środę kierująca projektem w GIG dr inż. Maria Bałazińska.

"Chcemy też rozwijać platformę społecznościową, zapewniającą dostęp do zasobów baz danych dotyczących energii oraz - poprzez systematycznie realizowane warsztaty - zaangażować ekspertów zajmujących się energetyką niskoemisyjną" - dodała szefowa projektu w katowickim Instytucie.

Główny Instytut Górnictwa to jedyna instytucja z Polski, uczestnicząca w projekcie EERAdata. Liderem międzynarodowego konsorcjum jest norweski Western Norway University of Applied Sciences. W badaniach, które potrwają do 2023 roku, będą też uczestniczyć naukowcy z tureckiego Izmir University of Economics, Austrian Institute of Technology z Austrii, Italian National Agency for New Technologies oraz Energy&Sustainable Economic Development z Włoch i European Energy Research Alliance z Belgii.

Projekt dofinansowany jest ze środków unijnego programu badań i innowacji "Horyzont 2020". Głównym celem przedsięwzięcia jest lepsze wykorzystanie baz danych z zakresu energetyki niskoemisyjnej zgodnie z zasadami FAIR, co oznacza: Findability – możliwość wyszukania, Assessibility - dostępność, Interoperability – interoperacyjność, Re-usability – możliwość ponownego wykorzystania.

Naukowcy wskazują, iż badania nad energetyką niskoemisyjną dostarczają ogromnych ilości danych. Większość z nich nie pozwala jednak na ponowne wykorzystanie czy integrację danych o charakterze interdyscyplinarnym i złożonym. Tymczasem wykorzystanie tak dużego potencjału danych o energii ma kluczowe znaczenie dla podejmowania decyzji, przyspieszenia wprowadzania na rynek wyników badań, a tym samym dla skutecznej transformacji w kierunku systemu opartego na czystej energii.

Zaangażowane w projekt stowarzyszenie EERA (European Energy Research Alliance) zrzesza ponad 250 organizacji z 30 krajów i jest największą w Europie wspólnotą badawczą w dziedzinie energii. Koordynuje swoją działalność poprzez 17 wspólnych programów badawczych. Misją organizacji jest stymulowanie europejskich badań nad energią w kierunku społeczeństwa neutralnego klimatycznie do roku 2050.

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C81648%2Cnaukowcy-ulepsza-bazy-danych-przyspieszyc-rozwoj-niskoemisyjnej-energetyki

Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Wróć