Naukowcy badają możliwość wykorzystania popiołów do absorbowania CO2

2019.02.07

Naukowcy z Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) w Katowicach, wspólnie z partnerami z Czech, Grecji i Niemiec, badają możliwość wykorzystania popiołów lotnych do absorbowania CO2. Popioły lotne to produkty odpadowe z procesu energetycznego spalania węgla, które obecnie najczęściej są składowane lub wykorzystywane, np. w budownictwie, drogownictwie czy górnictwie, jako materiał podsadzkowy. Alternatywnym sposobem zagospodarowania popiołów może być uczynienie z nich materiałów sorpcyjnych w postaci zeolitów. Zeolity są naturalnymi lub syntetycznymi glinokrzemianami, charakteryzującymi się wysoką zdolnością pochłaniania jonów i gazów. W ramach projektu zarówno popioły lotne, jak i wytworzone z nich zeolity, staną się sorbentami do wychwytywania CO2 w miejscu ich powstawania, np. w elektrowniach. Przedsięwzięcie zakłada weryfikację wypracowanych sposobów pochłaniania dwutlenku węgla w skali przemysłowej – długoterminowe testy będą prowadzone w jednej z elektrowni czeskiego koncernu energetycznego CEZ. Współfinansowany z europejskiego Funduszu Badawczego Węgla i Stali projekt pod nazwą Coalbypro potrwa do 2020 r.

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C32587%2Cslaskie-naukowcy-badaja-mozliwosc-wykorzystania-popiolow-do-absorbowania-co2

Źródło: PAP – Nauka w Polsce

Wróć