Nabór wniosków w X Ogólnopolskim Konkursie Student-Wynalazca

2019.12.18

Do 25 stycznia 2020 r. studenci, doktoranci i absolwenci uczelni mogą zgłaszać swoje wynalazki i wzory użytkowe lub przemysłowe do X Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca, którego organizatorem jest Politechnika Świętokrzyska, przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wnioskodawcami być mogą studenci, doktoranci i absolwenci, którzy w trakcie studiów zostali twórcami (lub współtwórcami) wynalazku albo wzoru użytkowego czy przemysłowego. Muszą być one chronione prawem wyłącznym albo zgłoszone do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu można również zgłaszać wynalazki powstałe w ramach międzynarodowej współpracy ze studentami z zagranicznych uczelni. Główną nagrodą dla pięciu laureatów jest możliwość prezentacji i promocji swoich rozwiązań podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie, której kolejna – już 48. edycja – odbędzie się w marcu 2020 r. Podczas pobytu w Genewie nagrodzeni młodzi wynalazcy będą również mogli wziąć udział w seminariach w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (ang. World Intellectual Property Organization, WIPO) oraz w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (fr. Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, CERN). Ponadto rozwiązania laureatów oraz osób wyróżnionych będą prezentowane podczas corocznej Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków (ang. International Warsaw Invention Show, IWIS). Regulamin konkursu wraz z formularzami do pobrania znajdują się na stronie https://tu.kielce.pl/x-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-student-wynalazca/.

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C79894%2Cstudenci-wynalazcy-poszukiwani-nabor-do-konkursu-do-25...

Źródło: PAP – Nauka w Polsce

Wróć