Nabór wniosków w konkursie START 2021

2020.09.28

Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy, przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych. Mogą się o nie ubiegać naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 roku życia. W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcie badawcze. 

W ubiegłych latach wysokość rocznego indywidualnego stypendium wynosiła 28 tys. zł. Stypendium START można przeznaczyć na dowolny cel. Zgodnie z regulaminem można je otrzymać tylko raz.

W programie START przyznane zostaną również wyróżnienia dla tych z kandydatów, których osiągnięcia naukowe zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu. Stypendia wyróżnionych laureatów zostaną podwyższone.

Wnioski składane do konkursu START będą także rozpatrywane w konkursie o stypendium im. prof. Barbary Skargi. Stypendystą w tym konkursie może zostać osoba, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic między różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce. Stypendium takiej osoby również zostanie zwiększone.

Wszyscy kandydaci mogą również ubiegać się o stypendia wyjazdowe do wybranego przez siebie ośrodka badawczego za granicą. Stypendia te przyznawane są laureatom po rozstrzygnięciu konkursu START na podstawie zasad opisanych w Instrukcji przygotowania wniosku.

Ocena wniosków składa się z kilku etapów i jest prowadzona w systemie peer review przez uczonych, będących uznanymi autorytetami w danej dziedzinie nauki. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji, a zatwierdza ją Rada FNP.

Wnioski w konkursie START 2021 można składać od 23 września do 2 listopada 2020 r. Wyniki zostaną ogłoszone w maju 2021 r. Regulamin Programu START i Instrukcja przygotowania wniosku wraz ze szczegółowymi informacjami o etapach procedury konkursowej, kryteriach oceny oraz sposobie składania wniosków znajdują się na stronie programu: https://www.fnp.org.pl/oferta/start/.

https://www.fnp.org.pl/nabor-wnioskow-do-konkursu-start-2021/

Źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Wróć