Nabór wniosków w konkursie na projekty bilateralne w zakresie energii, klimatu i środowiska w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej

2020.02.10

Minister Klimatu, jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, rozpoczął 10 stycznia 2020 r. pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów bilateralnych finansowanych ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014–2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021. Wsparcie obejmie projekty o charakterze nieinwestycyjnym, dotyczące poniższych obszarów programowych: Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne; Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja; Środowisko i ekosystemy. Zakres przedmiotowy projektów może polegać na udziale lub/i organizacji wizyt studyjnych, konferencji, warsztatów i seminariów, które przyczynią się do nawiązywania i /lub wzmacniania kontaktów dwustronnych pomiędzy podmiotami z Polski i podmiotami z państw-darczyńców (tj. Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu). Do udziału w przedsięwzięciu zaproszone są wszystkie podmioty, prywatne lub publiczne, komercyjne lub niekomercyjne oraz organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Polsce. Na wsparcie projektów bilateralnych ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej przeznaczona została kwota 150 000 euro, tj. 646 710 zł.  Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać do 30 września 2020 r. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępnej na stronie internetowej NFOŚiGW.

https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Wróć