Nabór ekspertek i ekspertów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – runda dwudziesta ósma

2020.11.06

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza dwudziestą ósmą rundę naboru ekspertek/ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 „Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R”, w którym FNP pełni funkcję Instytucji Wdrażającej. FNP zaprasza specjalistki i specjalistów ze środowisk naukowych i gospodarczych do zgłaszania swoich kandydatur do wspierania oceny merytorycznej projektów do dofinansowania w Działaniu 4.4 PO IR realizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Osoba ubiegająca się o status kandydata na eksperta powinna określić dziedzinę lub dziedziny objęte PO IR, w których się specjalizuje oraz posiada wiedzę, kompetencje i doświadczenie i wymagane uprawnienia. W zależności od powyższego, można ubiegać się o status kandydata na eksperta w zakresie naukowym, w zakresie gospodarczym lub w obu tych zakresach. Aby złożyć wniosek o umieszczenie w wykazie należy zarejestrować się w systemie elektronicznym udostępnionym przez FNP na stronie wnioski.fnp.org.pl. Nabór ma charakter ciągły i potrwa do 30 listopada 2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru i współpracy można znaleźć w dokumentach do pobrania. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości należy kontaktować się pod adresem e-mail: eksperci@fnp.org.pl.

https://www.fnp.org.pl/nabor-ekspertek-i-ekspertow-fnp-runda-dwudziesta-osma/

Źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

 

Wróć