Monografia „Efektywność energetyczna w wybranych krajach UE, USA oraz w Polsce (trendy zmian, mechanizmy i instrumenty polityki)”

2014.07.04

Nakładem Instytutu Energetyki ukazała się monografia „Efektywność energetyczna w wybranych krajach UE, USA oraz w Polsce (trendy zmian, mechanizmy i instrumenty polityki)”. Autorem monografii jest dr inż. Zygmunt Parczewski, adiunkt w Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG IEn.

Monografia zawiera przegląd stosowanych w wybranych krajach świata rozwiązań mających na celu realizację polityki zrównoważonego rozwoju. Ważną rolę w tym zakresie wypełniają mechanizmy wsparcia efektywności energetycznej. Działania te są coraz bardziej pożądane w innowacyjnej, niskoemisyjnej gospodarce, zaś ich efekty poprawiają stan środowiska naturalnego oraz jakość życia społeczeństwa. W kilku krajach świata, np. w USA czy Wielkiej Brytanii, to właśnie przedsięwzięcia efektywności energetycznej stają się głównym instrumentem osiągania znaczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Monografia jest do nabycia za pośrednictwem Instytutu Energetyki. Bliższe informacje oraz formularz zamówienia tutaj.

Wróć