Ministerstwo Energii przygotowuje rozporządzenia do ustawy ws. cen prądu

2019.01.08

Ministerstwo Energii poinformowało, że obecnie przygotowuje rozporządzenia wykonawcze do ustawy ws. cen prądu. W dokumentach tych znajdą się szczegółowe rozwiązania do realizacji ustawy. Przygotowana w Ministerstwie Energii ustawa przewiduje program składający się z następujących działań, które pozwolą ustabilizować ceny energii elektrycznej w 2019 r. i pozostawić je na poziomie z 2018 r.:

  • obniżenie podatku akcyzowego na energię z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh, rachunki odbiorców energii elektrycznej z tego tytułu zostaną obniżone w 2019 r. o 1,85 mld zł netto,
  • obniżenie opłaty przejściowej dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej o 95%, dzięki czemu rachunki za energię elektryczną odbiorców w Polsce zmniejszą się o 2,24 mld zł,
  • ustalenie poziomu cen i stawek opłat za przesył i dystrybucję energii na poziomie nie wyższym (dla danego przedsiębiorstwa działającego w tym zakresie) niż poziom z dnia 31.12.2018 r. oraz stawek opłat dotyczących sprzedaży energii na poziomie nie wyższym (dla danego przedsiębiorstwa działającego w tym zakresie) niż poziom z dnia 30.06.2018 r. Przedsiębiorstwa, które z tego tytułu miałyby ponieść stratę otrzymają odpowiednie środki z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

https://www.gov.pl/web/energia/ministerstwo-energii-przygotowuje-rozporzadzenia-do-ustawy-ws-cen-pradu

Żródło: Ministerstwo Energii

Wróć