Minister Kurtyka o grantach z unijnego Programu LIFE

2020.05.19

„W Polsce już ponad 80 projektów jest finansowanych z unijnego Programu LIFE. Z uwagi na wyzwania klimatyczne, chcemy zwiększyć liczbę projektów LIFE w Polsce w tegorocznym naborze, jak również w kolejnym okresie programowania 2021-2027” – powiedział minister klimatu Michał Kurtyka.

Jak podkreślił minister Michał Kurtyka, sytuacja, w której znalazła się Polska i cała Unia Europejska w związku z postępującymi zmianami klimatycznymi i pandemią koronawirusa wymaga podjęcia radykalnych i efektywnych działań na kilku płaszczyznach. „Istotne jest przede wszystkim kontynuowanie działań na rzecz poprawy stanu klimatu oraz środowiska. Program LIFE wspiera innowacyjne rozwiązania, a przez to w szczególny sposób daje impuls dla rozwoju niskoemisyjnej gospodarki” – powiedział. Szef resortu klimatu zwrócił uwagę na stopniową zmianę celów programu: „Program LIFE, który dotychczas w Polsce koncentrował się na wspieraniu sieci „Natura 2000”, stanowi w coraz szerszym zakresie ofertę dla przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych, które mają pomysły na innowacyjne rozwiązania problemów w zakresie zmian klimatu”

Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Lorkowski przypomniał, że w 2020 roku KE rozpoczęła nabór wniosków, na których realizację przeznaczyła 450 mln euro. „Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie tylko będzie współfinansował polskie projekty zaakceptowane przez Komisję Europejską do kwoty 95 proc. kosztów kwalifikowalnych, ale dodatkowo przyzna organizacjom pozarządowym zaliczkowe dotacje do 50 tys. zł na opłacenie kosztów przygotowania aplikacji do Programu LIFE” – podkreślił.

W celu zwiększenia skuteczności polskich podmiotów w aplikowaniu do LIFE NFOŚiGW – jako Krajowy Punkt Kontaktowy – opracował pakiet rozwiązań mających na celu wspieranie wnioskodawców w obszarze finansowym, merytorycznym i organizacyjnym.

Te zmiany to m.in.:

  • Łączne dofinansowanie dotacyjne LIFE i NFOŚiGW dla wszystkich do 95%,
  • Pożyczka na koszt niekwalifikowany (niskie oprocentowanie),
  • Skrócenie czasu rozpatrywania wniosku na poziomie krajowym z 45 do 35 dni,
  • Ułatwienia we wnioskowaniu o krajowe wsparcie (we wstępnej ocenie bez wymogu dostarczania harmonogramu rzeczowo-finansowego, rezygnacja z oceny efektywności kosztowej przedsięwzięcia),
  • Wsparcie eksperckie na etapie przygotowania aplikacji (m.in. konsultacje, e-szkolenia),
  • „Inkubator LIFE” – nowość w Programie LIFE, która obejmuje cztery elementy „Inkubator wniosków LIFE” (do 50 tys. zł wsparcia na przygotowanie wniosków LIFE), „eKonsultantLIFE” (narzędzie elektroniczne), „Find your partner for LIFE” (baza podmiotów), „LIFE suport” (wsparcie merytoryczne).

http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1581,minister-kurtyka-o-grantach-z-unijnego-programu-life.html

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

 

Wróć