„Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030” przekazany do Komisji Europejskiej

2020.02.10

W dniu 30 grudnia 2019 r. Minister Aktywów Państwowych przekazał do Komisji Europejskiej „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030” (KPiEK), wypełniając tym samym obowiązek nałożony na Polskę przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. Dokument został przyjęty przez Komitet do Spraw Europejskich na posiedzeniu 18 grudnia 2019 r. KPEiK przedstawia założenia i cele oraz polityki i działania na rzecz realizacji 5 wymiarów unii energetycznej: bezpieczeństwa energetycznego, wewnętrznego rynku energii, efektywności energetycznej, obniżenia emisyjności oraz badań naukowych, innowacji i konkurencyjności. Krajowy plan został opracowany z uwzględnieniem wniosków z uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, jak również wniosków z konsultacji regionalnych oraz rekomendacji Komisji Europejskiej C(2019) 4421 z dnia 18 czerwca 2019 r. KPiEK sporządzono w oparciu o krajowe strategie rozwoju zatwierdzone na poziomie rządowym (m.in. „Strategia zrównoważonego rozwoju transportu do 2030 roku”, „Polityka ekologiczna Państwa 2030”, „Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”) oraz z uwzględnieniem projektu „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”. Dokument można pobrać pod adresem https://www.gov.pl/attachment/c216508a-1805-4376-bedc-ebac09d1566e.

 
Źródło: Ministerstwo Aktywów Państwowych
 

Wróć