Konsultacje ws. podziału środków na utrzymanie potencjału badawczego i dydaktycznego

2019.07.12

Resort nauki przygotował projekt rozporządzenia o podziale środków na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego. Co do zasady, w projekcie proponuje się pozostawienie rozwiązań zawartych w dotychczasowym rozporządzeniu – z kilkoma wyjątkami. Proponuje się m.in. zmianę przepisu związanego z ograniczeniem spadku lub wzrostu wysokości subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego. Dotyczy to publicznych uczelni akademickich, instytutów PAN, instytutów badawczych oraz instytutów międzynarodowych, które nie mają żadnej kategorii naukowej ani artystycznej albo mają jedynie najniższe kategorie naukowe C. W takich placówkach nie przewiduje się stosowania ograniczenia maksymalnego spadku wysokości subwencji. Nie będzie tam więc żadnego zabezpieczenia – placówka z roku na rok będzie mogła subwencję całkowicie stracić. Wysokość subwencji w powyższych jednostkach nie będzie też mogła wzrosnąć. Proponowane przepisy nie dotyczą nowych placówek, a jedynie placówek, które słabo wypadły w ewaluacji lub które ewaluacji się nie poddały. Do czasu nowej ewaluacji, tj. w latach 2019–2021, mają być stosowane w tym zakresie łagodniejsze przepisy przejściowe. W nowych zapisach ma być także dookreślony okres uwzględniany przy obliczaniu liczby projektów realizowanych w ramach programów ramowych w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 lub Horyzont Europa. Konsultacje w sprawie projektu rozporządzenia potrwają do dnia 24 lipca 2019 r. Dokument dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322309/katalog/12604666#12604666.

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C77779%2Ckonsultacje-ws-podzialu-srodkow-na-utrzymanie-potencjalu...

Źródło: PAP – Nauka w Polsce

Wróć