Konkurs START 2021 – przedłużenie terminu naboru wniosków

2020.10.26

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) poinformowała, że ze względu na rozwój pandemii COVID-19 termin naboru wniosków w programie START (edycja 2021) zostaje przesunięty z 2 listopada 2020 r. na 18 grudnia 2020 r.

Termin ogłoszenia laureatów konkursu najprawdopodobniej także ulegnie przesunięciu, o czym FNP poinformuje najpóźniej pod koniec I kwartału 2021 r.

W związku z powyższym informacje zawarte we wniosku o stypendium START (w szczególności opis osiągnięcia badawczego oraz lista publikacji) powinny być aktualne wg stanu na dzień nie późniejszy niż 2 listopada 2020 r.

Wszystkie pozostałe elementy procesu składania wniosków i procedury konkursowej pozostają bez zmian.

Więcej informacji o programie START znajduje się na stronie programu: https://www.fnp.org.pl/oferta/start/.

https://www.fnp.org.pl/konkurs-start-2021-przedluzenie-terminu-naboru-wnioskow/

Źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 

Wróć