Konkurs IdeaLab – nabór kandydatów do udziału w warsztatach oraz czat

2019.08.05

Narodowe Centrum Nauki (NCN) zaprasza do zgłaszania się na warsztaty organizowane w ramach konkursu IdeaLab Managing threats, które odbędą się w dniach 21-25 października 2019 r. w okolicach Krakowa. Swoje kandydatury moga nadsyłać naukowcy z Polski, Norwegii, Liechtensteinu oraz Islandii. Celem warsztatów jest opracowanie koncepcji interdyscyplinarnych projektów badawczych realizowanych we współpracy z partnerami z Polski, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, z których najlepsze zostaną sfinansowane przez NCN. W projektach będzie można zaplanować środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, koszty aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Tematyka konkursu IdeaLab dotyczy wyzwań dla społeczeństwa europejskiego wynikających ze współcześnie zachodzących złożonych procesów, takich jak globalizacja, zmiany technologiczne, zmiany klimatu i środowiska naturalnego, przemiany demograficzne, fale migracji, brak stabilności geopolitycznej. Szerszy opis tematu oraz inne informacje na temat konkursu znajdują się pod adresem https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/idealab?language=en.

Do zapisów zaproszeni są zarówno naukowców z nauk humanistycznych i społecznych, jak i nauk o życiu oraz ścisłych i technicznych. Innowacyjna formuła konkursu IdeaLab powinna w szczególności zainteresować osoby, które lubią podejmować działania kreatywne i innowacyjne, posiadają wysokie kompetencje komunikacyjne i lubią pracę zespołową, a także angażują się chętnie w działalność upowszechniającą wyniki badań w społeczeństwie. Zgłoszenia należy przesyłać do 19 sierpnia 2019 r., wyłącznie elektronicznie poprzez stronę https://idealab.ncn.gov.pl, na której znajdują się formularze i instrukcja wypełnienia.

W dniu 13 sierpnia 2019 r w godz. 11:00-14:00 będzie okazja do zadania pracownikom NCN pytań dotyczących konkursu IdeaLab podczas czatu informacyjnego na stronie https://ncn.clickmeeting.com/idealab. Wystarczy podać imię lub nick i adres e-mail, żeby się zalogować. Czat będzie otwarty dla naukowców z Polski, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu i będzie prowadzony w języku angielskim.

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-08-05-publikacja-ogle-w-science

Źródło: NCN

Wróć