Konkurs CORE 2018 – otwarcie systemu składania wniosków na projekty polsko-luksemburskie

2018.03.06

Otwarto system składania wniosków on-line w konkursie CORE 2018 ogłoszonym przez agencję luksemburską Fonds National de la Recherche (FNR). W ramach tego konkursu można składać do FNR wnioski na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty w obszarze „Innovation in Services”.

NCBR przeznacza kwotę 2 mln zł na dofinansowanie polskich podmiotów z projektów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej.

Termin składania wniosków upływa 18 kwietnia 2018 r. (14:00 CET). Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej, w języku angielskim.

Wnioskodawcy polscy składają obowiązkowo dodatkowe załączniki w języku polskim – w zależności od typu wnioskodawcy: PolLux for Polish Research Institution Form (dla jednostek naukowych) bądź PolLux for Polish SMEs Form (dla MŚP) wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz dokumentami odpowiednimi dla Wnioskodawcy.

Kurs euro wg Europejskiego Banku Centralnego z 11 grudnia 2017 r. - 1 EUR = 4.2033 PLN

Szczegółowe informacje nt. konkursu CORE 2018 dostępne są na stronie internetowej FNR: https://www.fnr.lu/funding-instruments/core/.

Poniżej znajdują się dokumenty i formularze konkursowe:

Formularze konkursowe dla Wnioskodawców:

Wykaz załączników:

Zachęcamy również do zapoznania się z „Warunkami ogólnymi realizacji projektu” (OWU) oraz wzorem deklaracji wekslowej, zamieszczonymi na stronie NCBR (link):

http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/informacje/art,4699,nowy-wzor-umowy-o-wykonanie-i-finansowanie-projektu.html

 Źródło: NCBR

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/luksemburg/vii-konkurs/art,6011,konkurs-core-2018-otwarcie-systemu-skladania-wnioskow-na-projekty-polsko-luksemburskie.html

Wróć