Konkurs 8/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka „Urządzenia grzewcze”– zmiana dokumentacji konkursowej

2020.07.06

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o wydłużeniu o 6 miesięcy okresu realizacji projektów w ramach konkursu nr 8/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka „Urządzenia grzewcze”. Każdy z wnioskodawców w konkursie będzie miał możliwość przedłużenia terminu zakończenia realizacji swojego projektu jeszcze przed zawarciem umowy o dofinansowanie, bądż też w dowolnym momencie realizacji projektu (nie póżniej jednak niż 30 dni przed planowanym zakończeniem projektu). 

Zmiany w dokumentacji konkursowej obowiązują od 2 lipca 2020 r.

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/konkurs-81112019-szybka-sciezka-urzadzenia-grzewcze-zmiana-dokumentacji-konkursowej-64003/

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wróć