Konkurs 3/1.1.1/2020 - Szybka ścieżka dla Mazowsza – uruchomienie elektronicznego systemu składania wniosków

2020.04.17

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie 3/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka dla Mazowsza.
W związku z tym, aktywny staje się link do systemu informatycznego IP: https://lsi.ncbr.gov.pl. Wnioski mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem tego systemu, od 9 kwietnia do 14 maja 2020 r.
Szczegółowe zasady składania wniosków w systemie informatycznym IP zostały określone w Instrukcji.
 
 
Źródło: Narodowe Centrum Babań i rozwoju

Wróć