Konkurs 2/1.2/2019 INNOSTAL - III wydłużenie naboru wniosków o dofinansowanie

2019.06.13

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) poinformowało o obowiązującej od dnia 7 czerwca 2019 r. aktualizacji dokumentacji dla konkursu nr 2/1.2./2019 INNOSTAL-III, ogłoszonego w dniu 15 marca 2019 r. Zmianie uległy ramy czasowe naboru, który został przedłużony o jeden dzień, tj. do 19 sierpnia 2019 r., tak aby ostatni dzień naboru przypadał w dzień roboczy. Uzupełniono i doprecyzowano także niektóre zapisy w regulaminie konkursu, m.in. dotyczące kosztów pośrednich. Zaktualizowana dokumentacja konkursowa dostępna jest pod adresem https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-2-1-2-2019/.
 
 
Źródło: NCBR

Wróć