Komunikat Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z posiedzenia – 23.10.2019 r.

2019.11.21

W dniu 23 października 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Narodowego Centrum Badan i Rozwoju, pod przewodnictwem prof. Anny Rogut. W obradach Rady uczestniczył stały przedstawiciel Prezydenta RP w Radzie, członek Narodowej Rady Rozwoju prof. Artur H. Świergiel. W roli obserwatora udział wzięła Pani Maria Latanowicz – Nowak, radca generalny w Departamencie Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podczas posiedzenia Rada wysłuchała informacji Dyrektora Centrum dotyczącej proponowanych działań w kierunku nowej koncepcji funkcjonowania Centrum.

W trakcie posiedzenia, w sprawach dotyczących programów strategicznych, Rada podjęła uchwały w sprawie:

  • przyjęcia projektu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” – INFOSTRATEG i przedstawienia Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu programu do zatwierdzenia;
  • projektu Regulaminu III konkursu w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG;
  • uruchomienia prac nad przygotowaniem projektu nowego programu strategicznego „Nowe technologie w zakresie energetyki” (program przewidziany dla kierunku Nowe technologie w zakresie energetyki, wskazanego w Krajowym Programie Badań);
  • uruchomienia prac nad przygotowaniem projektu drugie edycji programu strategicznego „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG.

Ponadto, Rada zaopiniowała:

  • zmiany planu finansowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na rok 2019;
  • sprawozdania z programów NCBR realizowanych w roku 2018.

W dniach 19-20 listopada 2019 r. odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Centrum.

 

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/komunikat-rady-ncbr-z-posiedzenia-23102019-r-59803/

Źródło: NCBR

Wróć