Komisja Europejska zaprasza do konsultowania aspektów wdrożeniowych programu Horyzont Europa

2019.08.05

Trwają prace nad przygotowaniem do wdrożenia programu Horyzont Europa, kolejnego i najbardziej ambitnego unijnego programu badań i innowacji (2021–2027), którego budżet ma wynieść 100 mld euro. W ramach tego procesu Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje, które mają pomóc określić sposób zarządzania nowym programem w praktyce. Strategia wdrażania programu Horyzont Europa  będzie czerpać z doświadczeń obecnego unijnego programu badań i innowacji, Horyzont 2020,  i zapewniać wysoki poziom ciągłości pomiędzy oboma programami, przy jednoczesnym uproszczeniu i dostosowaniu do nowych elementów. Konsultacje Komisji obejmują cały cykl życia projektu, od organizowania naboru wniosków poprzez ich składanie i ocenę, aż do raportowania i wykorzystania wyników. Wszystkie zainteresowane osoby zaproszone są do wyrażenia swojej opinii w formie ankiety online do 15 września 2019 r. Jej wyniki zostaną wykorzystane w dyskusjach podczas Europejskich Dni Badań i Innowacji w Brukseli w dniach 24–26 września 2019 r.

https://ec.europa.eu/info/news/have-your-say-shaping-way-horizon-europe-implemented-2019-jul-31_en

© Unia Europejska, 2019
Źródło: Komisja Europejska

Wróć