Komisja Europejska zaprasza do konsultacji Wstępnych ocen skutków dla przyszłych partnerstw zinstytucjonalizowanych w programie Horyzont Europa

2019.08.06

Komisja Europejska opublikowała tzw. Wstępne oceny skutków (ang. Inception impact assessments) dotyczące partnerstw zinstytucjonalizowanych przygotowywanych w ramach kolejnego programu badań i innowacji, Horyzont Europa. Wśród ogłoszonych inicjatyw są m.in. European Partnership for clean hydrogen i European Partnership for a circular bio-based EuropeKomisja zaprasza wszystkich zainteresowanych do wyrażania swojej opinii nt. udostępnionych dokumentów za pośrednictwem ankiet online do 27 sierpnia 2019 r.

Wstępne oceny skutków mają na celu informowanie obywateli i zainteresowanych stron o planach Komisji, aby umożliwić im przekazywanie informacji zwrotnych na temat planowanej inicjatywy i skuteczne uczestnictwo w przyszłych działaniach konsultacyjnych. W szczególności zachęca się obywateli i interesariuszy do przedstawienia poglądów na temat zrozumienia przez Komisję danego problemu i możliwych rozwiązań oraz do udostępnienia wszelkich posiadanych istotnych informacji, w tym na temat możliwego wpływu różnych opcji.

Pełna lista wszystkich Wstępnych ocen skutków dotyczących programu Horyzont Europa, w ramach których obywatele mogą wyrażać swoją opinię, dostępna jest w portalu Komisji Europejskiej w sekcji Have your say.

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/wstepne-oceny-skutkow-dla-przyszlych-partnerstw-zinstytucjonalizowanych-w-programie-horyzont-europa/
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law_en#how-their-scope-is-defined

Źródło: NCBR / Komisja Europejska
© Unia Europejska, 2019

Wróć