Komisja Europejska ostrzega użytkowników portalu Funding & Tenders przed fałszywymi mailami i próbami oszustwa

2020.02.11

Komisja Eurpejska ostrzega przed wiadomościami phishingowymi, które wyglądają identycznie jak powiadomienia w portalu Funding & Tenders, ale z niego nie pochodzą.

Wiadomości phishingowe zazwyczaj mają na celu uzyskanie hasła, identyfikatora lub danych konta bankowego pod fałszywym pretekstem, na przykład aktualizacji informacji online.

Komisja Europejska została niedawno poinformowana o podejrzanym e-mailu, wykorzystującym logo Komisji  i wymagającym uiszczenia opłaty za rzekome zabezpieczenie finansowania z programu Horyzont 2020.

Komisja Europejska nigdy nie prosi obywateli o opłaty za ocenę lub wybór projektu złożonego w wyniku zaproszenia do składania wniosków. Projekty finansowane z programu ramowego Horyzont 2020 podlegają przejrzystym i rygorystycznym procedurom zapewniającym otwartą konkurencję, niezależne oceny i przejrzysty wybór.

Komisja przypomina też, że Funding & Tenders Portal nigdy nie poprosi żadnego użytkownika o przesłanie ważnych danych osobowych i finansowych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

W przypadku otrzymania podejrzanej wiadomości zaleca się podjęcie następujących działań:

  • nie odpowiadaj na maila i ignoruj ​​wiadomości phishingowe;
  • nie podawaj żadnych danych osobowych;
  • nie dokonuj żadnych transakcji finansowych;
  • nie klikaj żadnego łącza ani nie otwieraj i nie pobieraj żadnych załączników;
  • nie podawaj hasła ani kodu bezpieczeństwa;
  • regularnie aktualizuj hasło użytkownika i nie używaj haseł, które można łatwo przypisać do użytownika, takich jak imię i nazwisko lub data urodzenia;
  • logując się do portalu Funding & Tenders, zawsze sprawdź, czy używasz właściwego  adresu URL: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
  • zgłoś wszelkie podejrzenia dotyczące incydentu związanego z wyłudzaniem informacji za pośrednictwem biura obsługi  IT.

Obywatele, którzy otrzymają maila podszywającego się pod KE, powinni przekazać go na adres RTD-CAS-Fraud-Prevention@ec.europa.eu. Jeśli ktoś chce wszcząć postępowanie sądowe, musi zgłosić się na policję.

 

http://www.kpk.gov.pl/?p=51130

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

Wróć