Komisja Europejska opublikowała Program Pracy z obszaru Energia z tematami konkursowymi na lata 2019–2020

2019.06.13

Komisja Europejska udostępniła roboczą wersję Programu Pracy w obszarze „Bezpieczna, czysta i efektywna energia”, który zawiera planowane terminy naboru wniosków dla 21 tematów konkursowych na lata 2019–2020. Tematyka konkursów odnosi się do problemów, przed którymi stoi obecnie Unia Europejska, takich jak niedobór surowców naturalnych, zwiększające się zapotrzebowanie na energię, czy zmiany klimatu. Zgłaszane projekty mogą dotyczyć m.in. pozyskiwania energii z farm wiatrowych, wykorzystania technologii fotowoltaicznych i geotermii oraz systemów energetycznych. Utworzono również nowy obszar tematyczny „Budynki w transformacji energetycznej”, stanowiący pomost pomiędzy programami Horyzont 2020 i Horyzont Europa, który obejmuje przyszłościowe wyzwania w zakresie badań i innowacji związanych z efektywnością energetyczną i dekarbonizacją budynków oraz ich nową rolą w systemie energetycznym. Pierwsze nabory wniosków projektowych w ramach powyższych tematów zostaną otwarte w dniu 5 września 2019 r., a ostatnie w dniu 5 marca 2020 r. Oficjalne przyjęcie Programu Pracy nastąpi w dniu 2 lipca 2019 r. Dokument dostępny jest pod adresem https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/energy_h2020_wp_2018-2020_draft.pdf.
 
 
Źródło: KPK

Wróć