Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej ogłasza konkurs o Nagrodę im. Artura Rojszczaka

2019.01.08

Nagroda jest inicjatywą stypendystów Fundacji i została ustanowiona dla upamiętnienia tragicznie zmarłego dr. Artura Rojszczaka, filozofa, jednego z założycieli i głównych animatorów klubu. Jest przyznawana młodym uczonym, którzy oprócz wybitnych osiągnięć naukowych (w dowolnej dziedzinie) wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.

Nagroda im. Artura Rojszczaka jest indywidualną nagrodą pieniężną o wartości 5000 zł przyznawaną młodym doktorom, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich pięciu lat od złożenia wniosku. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać członkowie klubu na podstawie informacji własnych i przekazanych im przez środowisko naukowe.
Termin składania wniosków przez członków klubu upływa 31 stycznia 2019 r.

Regulamin nagrody i formularz zgłoszeniowy oraz informacje o dotychczasowych laureatach nagrody dostępne są na stronie internetowej klubu.

https://www.fnp.org.pl/ruszyl-konkurs-o-nagrode-im-artura-rojszczaka/

Źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Wróć