KE przedłuża terminy składania wniosków w najbliższych konkursach H2020

2020.04.14

W związku z pandemią choroby COVID-19 Komisja Europejska przedłużyła terminy składania wniosków w niektórych konkursach w ramach programu Horyzont 2020, w tym m.in.:

  • SWAFS z terminem 15/04  —>  23/04
  • ENERGIA z terminem 21/04  —>  28/04
  • TRANSPORT z terminem 21/04  —>  28/04
  • FET Open Challenging Current Thinking z terminem 13/05  —> 3/06
  • FET Proactive z terminem 22/04  —>  17/06
  • ICT z terminem 22/04  —> 17/06
  • NMBP CE-BIOTEC-08-2020  —>  nowy termin 19/06

Aktualne informacje w zakresie przedłużenia terminów składania wniosków są na bieżąco publikowane w specjalnej sekcji portalu Funding & Tenders Komisji Europejskiej.

http://www.kpk.gov.pl/ke-przedluza-terminy-skladania-wnioskow-w-najblizszych-konkursach-horyzontu-2020

Źródło: KPK

Wróć