Kapsułka z materiałów zmiennofazowych umożliwia skuteczniejsze magazynowanie energii cieplnej

2020.02.10

W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu Hi-ThermCap opracowano wysokowydajną kapsułkę o dużej pojemności, przeznaczoną do magazynowania utajonej energii cieplnej w celu budowy niskoemisyjnych i energooszczędnych systemów ogrzewania i chłodzenia. Naukowcy stworzyli HeatSel®, kapsułę w kształcie soczewki i o rozmiarach płytki, wypełnioną materiałami zmiennofazowymi (ang. phase-change materials, PCM). System HeatSel® jest umieszczony w otoczce wodnej, która działa jako ośrodek nośnika ciepła, optymalizując przepływ ciepła z nośnika ciepła do PCM i tym samym umożliwiając budowę wysokowydajnego, pojemnego, a jednocześnie ekonomicznego i przyjaznego dla użytkownika rozwiązania, które można łatwo zintegrować z istniejącymi systemami chłodzenia i ogrzewania. Korzyścią jest m. in. zwiększenie ogólnej efektywności i niezawodności, co prowadzi do ograniczenia kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych oraz zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska dzięki redukcji emisji CO2. System jest przeznaczony na rynek ogrzewania i chłodzenia dużych powierzchni w budynkach mieszkalnych w Europie, ale może także zostać wykorzystany w obszarze procesów ciepła bądź chłodzenia przemysłowego. Partnerzy projektu przewidują, że rozwiązanie HeatSel® będzie szczególnie skuteczne w połączeniu z systemami słonecznej energii cieplnej i pompami ciepła, przynosząc łączne przychody rzędu 33,7 mln euro do 2023 r.
 
 
© Unia Europejska, 2020
Źródło: CORDIS / Komisja Europejska

Wróć