Inwestycja w naukowe diamenty, 16 milionów dla wybitnie uzdolnionych studentów

2018.11.08

W tegorocznej edycji konkursu Diamentowy Grant 16-milionowe wsparcie otrzymało 80 projektów, których autorami są studenci bądź absolwenci prowadzący badania naukowe na wysokim poziomie i posiadający wyróżniający się dorobek naukowy. Otrzymali oni do 220 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych trwających od 12 do 48 miesięcy. W trakcie realizacji projektu będą mogli pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2500 zł miesięcznie.

‒ Dziś nagradzamy wybitne talenty badawcze i tym samym jesteśmy świadkami narodzin elity naukowej. Cieszę się, że dołączyli dziś Państwo do licznej już grupy prawdziwych naukowych diamentów. Jestem z Was dumny i serdecznie gratuluję tego prestiżowego wyróżnienia ‒ mówił minister Jarosław Gowin, wręczając statuetki tegorocznym laureatom.

Podobnie jak w poprzedniej edycji także i w tym roku najwięcej laureatów reprezentowało nauki ścisłe. Ich badania poświęcone będą np. nowej generacji powierzchni bakteriostatycznych, poliestrom glicerolu do zastosowań medycznych, nowym półprzewodnikom nieorganicznym czy metodom otrzymywania nowego typu nanostrukturalnych elektrod tlenkowych. 15 laureatów Diamentowego Grantu reprezentowało nauki medyczne, 14 ‒ humanistyczne, 13 ‒ przyrodnicze , 11 ‒ społeczne, a 10 nauki techniczne.

113 milionów, 600 naukowych diamentów

Diamentowy Grant to program, w którym dotychczas nagrodziliśmy 604 utalentowanych studentów-naukowców. Od 2012 r. MNiSW przekazało na realizację projektów naukowych z różnych dziedzin kwotę ok. 113 mln zł. Diamentowy Grant jest nie tylko dużym wsparciem finansowym, ale otwiera też drogę do wcześniejszego przygotowywania rozprawy doktorskiej i rozpoczęcia pracy w pełni samodzielnego badacza.

Zwiększenie roli młodego pokolenia badaczy

‒ Niezwykle ważne jest, by wyłaniającej się właśnie elicie naukowej zapewnić dogodne warunki współpracy i rozwoju nowatorskich działań badawczych. Mój resort konsekwentnie dąży do zwiększenia roli młodego pokolenia badaczy. Mamy Wam do zaoferowania wiele nowych instrumentów wsparcia. Utalentowani naukowcy, doktoranci, studenci oraz najlepsze ośrodki akademickie mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze przyznawane w ramach różnych programów i konkursów. Wiele rozwiązań i szereg ułatwień przygotowanych z myślą o Was, znajdziecie także w Konstytucji dla Nauki ‒ podkreślał minister Gowin.

Konstytucja dla Nauki całkowicie przebudowuje model kształcenia doktorantów w Polsce. Przede wszystkim wprowadza szkoły doktorskie, które mają zastąpić studia doktoranckie. Kluczowe jest jednak zapewnienie znaczącego wsparcia finansowego dla przyszłych doktorantów. Każdy z nich otrzyma stypendium – na początku w wysokości 2 350 zł, a po ocenie śródokresowej – 3 632 zł.

Ustawa wprowadza także urlopy rodzicielskie (macierzyńskie i ojcowskie) dla doktorantów udzielane na zasadach podobnych jak w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę.

https://www.gov.pl/web/nauka/inwestycja-w-naukowe-diamenty-16-milionow-dla-wybitnie-uzdolnionych-studentow

 

Wróć