Innowacyjne szkolenia z zakresu zwiększania efektywności energetycznej budynków

2019.12.18

W celu zwiększenia kompetencji specjalistów budowlanych w zakresie modernizacji budynków do poziomu niemal zerowego zużycia energii, w ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu Fit-to-nZEB stworzono szereg programów edukacyjnych, obiektów szkoleniowych i możliwości szkolenia instruktorów. Na podstawie dokładnego przeglądu istniejących programów szkoleniowych oraz analizy braków w ofercie szkoleniowej w objętych programem krajach (Austria, Bułgaria, Czechy, Grecja, Irlandia i Włochy) naukowcy opracowali kompendium obejmujące wiedzę, umiejętności i kompetencje wymagane do gruntownej modernizacji energetycznej budynków. Korzystając z tych zasobów naukowcy określili kluczowe tematy istotne dla procesu modernizacji budynków do poziomu niemal zerowego zużycia energii i na ich podstawie przygotowali zestaw 17 wysokiej jakości praktycznych programów szkoleniowych, dostępnych bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych instytucji kształcenia zawodowego. W każdym z objętych projektem krajów utworzono również w pełni wyposażone obiekty szkoleniowe, w których specjaliści z branży budowlanej mogą w praktyce utrwalać wiedzę zdobytą podczas kursów Fit-to-nZEB. W ramach projektu przeszkolono ponad 180 edukatorów, którzy obecnie realizują programy Fit-to-nZEB w objętych nim ośrodkach.

https://cordis.europa.eu/article/id/411697-innovative-training-on-energy-efficient-building-renovations/pl

© Unia Europejska, 2019
Źródło: Komisja Europejska

 

Wróć