Innowacje dla gazownictwa. Rusza drugi konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA

2019.12.18

3 lutego 2020 r. ruszy nabór wniosków w drugim już konkursie Wspólnego Przedsięwzięcia INGA, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG) oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Budżet konkursu na wsparcie nowatorskich projektów z sektora gazownictwa wynosi 311 milionów złotych.

INGA jest w branży gazownictwa synonimem pracy nad innowacjami, mającymi zmienić oblicze tego segmentu gospodarki w Polsce i wypromować go na tle globalnych konkurentów. Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje takie obszary tematyczne jak: poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych; pozyskanie metanu z pokładów węgla; materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych; sieci gazowe; technologie związane z LNG i CNG; technologie wodorowe i paliwa gazowe; technologie stosowane we współpracy z klientami; ochrona środowiska i BHP; informatyka i cyberbezpieczeństwo, a także podziemne magazynowanie węglowodorów.

Nabór w konkursie rozpocznie się 3 lutego, a zakończy 6 lipca 2020 r. Wnioski o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe mogą składać konsorcja naukowo-przemysłowe, w skład których wejdą przynajmniej jedno przedsiębiorstwo oraz przynajmniej jedna jednostka naukowa (łącznie nie więcej niż 5 podmiotów). Konkurs podzielony jest na dwie rundy (dwu i trzymiesięczną). Budżet konkursu wynosi 311 milionów złotych, z czego połowę finansuje NCBR (w ramach środków z Funduszy Europejskich - Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój), a drugą połowę, łącznie: PGNiG SA oraz Gaz-System SA. Dofinansowanie w konkursie mogą otrzymać wyłącznie projekty, których miejscem realizacji będą regiony słabiej rozwinięte, co w praktyce oznacza, że muszą być prowadzone poza województwem mazowieckimMaksymalny czas realizacji projektów wynosi 3 lata. Całościowy budżet Wspólnego Przedsięwzięcia INGA to 400 milionów złotych. 

W ramach pierwszej edycji Wspólnego Przedsięwzięcia INGA realizowanych jest 12 innowacyjnych projektów, na łączną kwotę ponad 90 milionów złotych. To m.in. prace nad koncepcją poszukiwania złóż węglowodorów w głębokich strukturach Karpat Zewnętrznych, nad wykorzystaniem metanu ze zlikwidowanych kopalń na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego czy też prace nad rozwijaniem technologii otrzymywania eteru dimetylowego pod kątem zagospodarowania małych złóż węglowodorów. INGA to także badania nad rozwiązaniami technicznymi umożliwiającymi tłumienie hałasu z obiektów gazowniczych oraz nowatorskie metody diagnozowania gazociągów.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie NCBR.

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/innowacje-dla-gazownictwa-rusza-drugi-konkurs-w-ramach-wspolnego-przedsiewziecia-inga-60333/

Źródło: NCBR

Wróć