Inicjatywa CORNET – otwarcie naboru wniosków w 29. konkursie

2019.12.18

W dniu 12 grudnia 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło nabór wniosków w międzynarodowym konkursie na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET. Dofinansowanie w konkursie przeznaczone jest na badania prowadzone na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw (ang. Collective Research), w szczególności mikro, małych i średnich. Badania – obejmujące głównie prace rozwojowe – są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego (jednostki nie są stroną umowy o wykonanie i finansowanie projektu z NCBR). Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej https://www.cornet.online/. Równolegle do wniosku międzynarodowego polski wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) składa do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu. Termin złożenia wniosku krajowego w wersji elektronicznej upływa 25 marca 2020 r., a w wersji papierowej – 30 marca 2020 r. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie NCBR.

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/inicjatywa-cornet-otwarcie-naboru-wnioskow...

Źródło: NCBR

Wróć