Informacja o zakończeniu weryfikacji warunków formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w IV rundzie konkursu 2/1.1.1/2020 Seal of Excellence

2020.07.31

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że Instytucja Pośrednicząca zakończyła weryfikację warunków formalnych wniosku złożonego w IV rundzie konkursu 2/1.1.1/2020 Seal of Excellence.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji jedyny wniosek złożony w tej rundzie konkursu został skierowany do oceny.

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/informacja-o-zakonczeniu-weryfikacji-warunkow-formalnych-wnioskow-o-dofinansowanie-zlozonych-w-iv-ru/

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wróć