konkurs-14142020-projekty-aplikacyjne-zwiekszenie-alokacji-na-konkurs

2020.11.26

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o zwiększeniu alokacji na konkurs 1/4.1.4/2020 o kwotę 92 967 713,66 zł. Zwiększona alokacja wynosi 192 967 713,66 zł.

Zmiany w Regulaminie konkursu oraz w ogłoszeniu o konkursie obowiązują od 25.11.2020 r.

NCBR zaprasza do zapoznania się ze zmienionymi dokumentami.

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/konkurs-14142020-projekty-aplikacyjne-zwiekszenie-alokacji-na-konkurs-65617/

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wróć