Holistyczne podejście do renowacji budynków do poziomu niemal zerowego zużycia energii

2020.02.11

Zespół finansowanego przez UE projektu wykazał skuteczność kompleksowego rozwiązania pozwalającego na przekształcanie budynków – zaledwie w ciągu tygodnia – w budynki o niemal zerowym zużyciu energii. Holistyczne i opłacalne podejście oparte na wykorzystywaniu elementów prefabrykowanych, opracowane w ramach projektu MORE-CONNECT, przyczyni się do zmiany sposobu, w jaki w przemyśle budowlanym modernizuje się budynki.

Obecnie około 35 % budynków w UE ma ponad 50 lat, a prawie 75 % zasobów budowlanych jest nieefektywnych energetycznie. Razem odpowiadają za około 40 % zużycia energii w UE i 36 % emisji CO2, co czyni z nich jednego z największych odbiorców energii w Europie. Jak dotąd sektor budowlany nie był w stanie zaoferować zintegrowanego i opłacalnego rozwiązania, które umożliwiałoby renowację budynków do poziomu niemal zerowego zużycia energii. Proces jest zazwyczaj wielopoziomowy, tzn. wymaga zaangażowania znacznej siły roboczej realizującej różne zadania na placu budowy, co prowadzi do dodatkowych kosztów i ryzyka. Ze względu na długi czas renowacji i ryzyko uszkodzeń spowodowanych pracami budowlanymi większość właścicieli niechętnie modernizuje swoje budynki. Zespół finansowanego przez UE projektu MORE-CONNECT znalazł obiecujące rozwiązanie tego problemu. Opracowane przez niego podejście gruntownej renowacji opiera się na wykorzystywaniu prefabrykowanych, wielofunkcyjnych elementów renowacyjnych montowanych na przegrodach zewnętrznych budynku (fasadach i dachach). Użytkownicy końcowi mogą łączyć, dobierać i konfigurować elementy w zależności od swoich potrzeb. Modelowanie informacji o budynku pomaga w sterowaniu zautomatyzowanymi liniami produkcyjnymi oraz w precyzyjnym dostosowaniu procesów projektowania i produkcji elementów. Wykorzystywanie elementów prefabrykowanych oznacza możliwość masowej produkcji wyrobów niestandardowych, co może przynieść właścicielom budynków znaczne oszczędności. „Wysoki poziom technologii prefabrykacji, zautomatyzowane projektowanie oraz stosowanie inteligentnych elementów skraca proces renowacji z dwóch miesięcy do maksymalnie pięciu dni, remont nie będzie więc uciążliwy dla mieszkańców”, mówi koordynator projektu Peter Op ’t Veld.

Innowacje na wielu frontach

Odejście od tradycyjnego procesu budowlanego realizowanego na miejscu budowy na rzecz produkcji prefabrykowanych elementów i transportowania ich na miejsce inwestycji wiąże się z wieloma wyzwaniami. Podejście opracowane w ramach projektu MORE-CONNECT łączy wiele różnych aspektów, aby ułatwić tę zmianę. Zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na zrównoważone materiały było ważną częścią prac zespołu projektu. Analizy oceny cyklu życia pozwoliły partnerom projektu zidentyfikować materiały wtórne lub materiały pochodzenia biologicznego, które są elastyczne i łatwe do demontażu, a co ważne mogą być ponownie wykorzystywane, naprawiane i poddawane recyklingowi. Surowo przestrzeganym kryterium podczas projektowania i wytwarzania materiałów było także zapewnienie niskiego poziomu energii wbudowanej. Wysiłki partnerów projektu koncentrowały się na opracowaniu elementów modułowych łączących wiele funkcji. Elementy montowane na fasadach posiadają izolację termoakustyczną, charakteryzują się niską wilgotnością, niską przepuszczalnością powietrzną i odpornością na przesiąkanie wody, poza tym zapewniają osłonę przed światłem dziennym i słonecznym, wentylację z odzyskiem ciepła oraz ochronę przeciwpożarową i przeciwwłamaniową. Z kolei modułowe elementy dachowe są wyposażone w wydajne urządzenia do produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz, opcjonalnie, do zbierania wody deszczowej. Jedną z głównych koncepcji przyjętych podczas opracowywania podejścia MORE-CONNECT było zastosowanie inteligentnych złączy typu plug and play. „Te inteligentne połączenia elementów modułowych pozwalają znacznie skrócić czas renowacji i zapewnić zdrowy klimat wewnątrz budynków. Różne elementy modułowe »komunikują się ze sobą« za pomocą zintegrowanych czujników bezprzewodowych i komponentów sterujących w celu przeprowadzania diagnostyki i kontroli wydajności”, wyjaśnia Op ’t Veld. Zespołowi projektu MORE-CONNECT udało się wykorzystać różne narzędzia cyfrowe, do tej pory rzadko stosowane w sektorze budowlanym. Podczas realizacji demonstracyjnych projektów budowlanych partnerzy udowodnili korzyści zintegrowanego podejścia opartego na danych geoprzestrzennych i modelowaniu informacji o budynku.

Punkt kompleksowej obsługi

Realizacja projektu MORE-CONNECT przyczyniła się do wprowadzenia na rynek masowy opłacalnych rozwiązań w zakresie renowacji budynków do poziomu niemal zerowego zużycia energii. Koncepcja punktu kompleksowej obsługi przyjęta w ramach projektu ułatwia stosowanie holistycznego podejścia do modernizacji budynków, oferując właścicielom możliwość spełnienia wielu potrzeb w jednym miejscu. Rezultatem przeprowadzonej renowacji jest budynek, który nie tylko spełnia potrzeby klienta, ale który stał się efektywny energetycznie przy niewielkich nakładach finansowych.

https://cordis.europa.eu/article/id/413393-a-holistic-approach-to-prefabricated-zero-energy-custom-homes/pl

właściciel praw autorskich: © Unia Europejska, 2020
Źródło: CORDIS, cordis.europa.eu

Wróć