Harmonogram konkursów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2020 r.

2019.12.18

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało harmonogram konkursów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na 2020 r. W ramach nowej oferty programowej Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) planuje ogłosić w 2020 r. 4 nowe konkursy (w tym 3 w ramach I osi priorytetowej). Najważniejszym elementem oferty NCBR pozostają konkursy w formule tzw. „Szybkiej ścieżki” (poddziałanie 1.1.1). W pierwszej połowie 2020 r. zaplanowano jeden konkurs z budżetem 1 200 mln zł, w którym zostaną wyodrębnione po dwie rundy dla dużych przedsiębiorstw oraz dla MŚP. Podobnie jak w latach 2017–2019, NCBR umożliwi także dofinansowanie projektów, które w ramach konkursu SME Instrument (Faza II) ogłaszanego w ramach Horyzontu 2020 uzyskały certyfikat „Seal of Excellence” (konkurs od stycznia do września przyszłego roku) z budżetem 50 mln zł. W IV osi priorytetowej zaplanowany jest z kolei nowy konkurs dla projektów realizowanych przez konsorcja naukowo-przemysłowe w poddziałaniu 4.1.4 Projekty aplikacyjne. Harmonogram konkursów ogłaszanych przez NCBR w 2020 r. znajduje się na stronie NCBR, zaś z harmonogramem konkursów POIR można zapoznać się pod adresem https://www.poir.gov.pl/strony/wiadomosci/zatwierdzono-harmonogram-konkursow-2020-r-w-programie-operacyjnym-inteligentny-rozwoj-2014-2020-poir/

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/harmonogram-konkursow-poir-na-2020-r-59953/

Źródło: NCBR

 

Wróć