Harmonogram konkursów Narodowego Centrum Nauki w 2020 r.

2019.11.15

Pod koniec października 2019 r. Narodowe Centrum Nauki (NCN) opublikowało wstępny harmonogram przeprowadzania konkursów w 2020 r. Harmonogram dostępny jest pod adresem https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-10-21-harmono-gram-konkursow-2020. Szczegółowe informacje na temat warunków poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-10-21-harmonogram-konkursow-2020

Źródło: NCN

 

Wróć