Granty ERC: warsztaty z członkami Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

2019.09.25

Naukowcy, którzy chcą ubiegać się o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ang. European Research Council, ERC), mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach, organizowanych 24 października 2019 r. w Warszawie. Osoby oceniające zgłaszane projekty oraz Polacy – zdobywcy grantów – podzielą się wskazówkami, jak przygotować skuteczny wniosek, jak przebiega proces jego oceny oraz jacy badacze mają szansę uzyskać ten grant. Trzy równoległe sesje będą dedykowane naukom społecznym i humanistycznym, naukom o życiu oraz naukom technicznym i inżynieryjnym. Podczas panelu dyskusyjnego eksperci zastanowią się, czy granty ERC są atrakcyjne dla polskich badaczy i jakie działania mogłyby tę atrakcyjność zwiększyć. Wszyscy naukowcy będą mogli przedstawić swój punkt widzenia i własne propozycje. Wnioski z dyskusji zostaną zapisane w dokumencie, który po serii konsultacji trafi do European Research Council oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Spotkaniu będzie towarzyszyła sesja posterowa prezentująca pionierskie badania prowadzone w Polsce. Rejestracja na spotkanie z członkami ERC i polskimi laureatami konkursów trwa do 10 października 2019 r.
 
 
Źródło: PAP – Nauka  w Polsce

Wróć