Główny Urząd Statystyczny: nakłady na badania i rozwój w 2018 r. wzrosły o prawie 25%

2019.11.15

W 2018 r. nakłady wewnętrzne na działalność badawczo-rozwojową (B+R) wyniosły 25,6 mld zł i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o 24,6% – poinformował pod koniec października 2019 r. Główny Urząd Statystyczny (GUS). Według GUS, liczba podmiotów w działalności B+R wzrosła w skali roku o 13,3%. Wśród sektorów wykonawczych najwyższymi nakładami wewnętrznymi na działalność badawczo-rozwojową charakteryzował się sektor przedsiębiorstw, który przeznaczył na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych 17,0 mld zł (wzrost o 27,7% w stosunku do 2017 r.). Stanowiło to 66,1% nakładów krajowych brutto na działalność B+R w 2018 r. wobec 64,5% w 2017 r. Udziały pozostałych sektorów w tych nakładach wyniosły: szkolnictwa wyższego – 31,7%, rządowego – 1,9% oraz prywatnych instytucji niekomercyjnych – 0,3% wobec odpowiednio 32,9%, 2,3% oraz 0,3% w 2017 r. Według GUS, w 2018 r. w działalność badawczo-rozwojową zaangażowanych było 266 283 osób, co oznacza wzrost o 11,3% w porównaniu do 2017 r. W 2018 r. w strukturze osób zaangażowanych w działalność B+R według realizowanej funkcji dominowali badacze, którzy stanowili odpowiednio 74,1% i 67,1% personelu wewnętrznego i zewnętrznego B+R wyrażonego w osobach (wobec 78,2% i 79,8% w 2017 r.). Szczegółowe dane dotyczące działalności badawczej i rozwojowej w Polsce w 2018 r. dostępne są na stronie GUS.

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,79246,gus-naklady-na-badania-i-rozwoj-w-2018-r-wzrosly-o-prawie-25-proc.html

Źródło: PAP – Nauka w Polsce

Wróć