FNP: dokumentacja ostatniego ogólnopolskiego konkursu Międzynarodowe Agendy Badawcze

2018.05.14

Na stronie programu MAB została opublikowana dokumentacja konkursowa dotycząca ostatniego planowanego konkursu w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (konkurs nr 10/2018). Dokumentacja jest dostępna w języku polskim; wersja angielska dokumentacji zostanie opublikowana do dn. 18 maja 2018 r.

W konkursie nr 10/2018 (moduł standardowy) wnioski mogą składać wybitni naukowcy z całego świata, którzy zamierzają realizować projekt MAB w jednostce zlokalizowanej na terytorium Polski. Łączny budżet konkursu wynosi 140 mln zł.

Nabór wniosków zostanie uruchomiony do dn. 18 maja br. Termin składania pierwszej części wniosku upływa 29 czerwca 2018.

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)  jest realizowany przez FNP od listopada 2015 r. ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Program ma umożliwić powstanie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej ośrodków naukowych, stosujących najlepsze międzynarodowe praktyki w zakresie identyfikacji problemów badawczych, zarządzania badaniami, polityki personalnej i komercjalizacji wiedzy.

Zobacz:

Źródło: FNP

https://www.fnp.org.pl/dokumentacja-ostatniego-ogolnopolskiego-konkursu-miedzynarodowe-agendy-badawcze/

https://www.fnp.org.pl/oferta/miedzynarodowe-agendy-badawcze-mab/

Wróć