Europejskie inwestycje w grafen

2019.01.11

Pierwszy na świecie dwuwymiarowy materiał, grafen, ma niezwykłe i wyjątkowe właściwości. Grafen jest znanym materiałem: rysik w ołówkach to w rzeczywistości grafit, który składa się z wielu ułożonych na sobie warstw grafenu. Po wyizolowaniu warstwy o grubości pojedynczego atomu w 2004 r. przez Andrieja Gejma i Konstantina Nowosiołowa na Uniwersytecie w Manchesterze, naukowcy odkryli niezwykłe właściwości poszczególnych warstw grafenu. Należy do nich najwyższa przewodność cieplna spośród wszystkich znanych materiałów, a także bardzo wysoka wytrzymałość i przewodność elektryczna. Ponadto grafen jest nieprzepuszczalny, przezroczysty i elastyczny, a kombinacje tych właściwości mogą być wykorzystywane w wielu różnych dziedzinach.

Celem finansowanej przez UE inicjatywy Graphene Flagship jest przeniesienie grafenu i materiałów grafenowych (GRM) z laboratorium na rynek w postaci nowych fascynujących i wszechstronnych produktów. Jest to największa inicjatywa badawcza UE – przy czasie realizacji 10 lat i budżecie wysokości 1 mld EUR stanowi nową formę wspólnych skoordynowanych badań na niespotykaną dotąd skalę. Jest współfinansowana przez Komisję Europejską, państwa członkowskie i kraje stowarzyszone i zrzesza ponad 150 grup badawczych w 23 krajach, obejmujących instytucje akademickie, instytuty badawcze i przemysł. W bieżącej fazie programu (znanej jako Core2), przypadającej na lata 2018–2020, realizowanych jest sześć głównych projektów. Projekty te koncentrują się na wielu różnych zastosowaniach, ale wszystkie mają na celu opracowanie nowych lub ulepszonych produktów wykorzystujących GRM.
Więcej informacji o inicjatywie Graphene Flagship można znaleźć pod adresem https://graphene-flagship.eu/.

https://cordis.europa.eu/news/rcn/130617/pl

© Unia Europejska, 2019
Źródło: CORDIS

Wróć