ERA-NET Bioenergy - otwarcie naboru wniosków w 12. konkursie

2017.10.13

Otwarto nabór wniosków w 12. międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET Bioenergy. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu bioenergii. Temat konkursu: Biomass as an important pillar within energy systems and the circular economy.

Zakres konkursu

The call “Biomass as an important pillar within energy systems and the circular economy” aims to support innovative, collaborative pan-European, R&D&I projects which contribute to a safe, environmentally friendly, reliable and economical energy supply; e.g. by:

Optimising integration of bioenergy in regional or transregional energy-infrastructure-systems (heat, electricity, mobility) with increasing amounts of variable (renewable) energy production in order to improve system stability, flexibility and energy efficiency.

Identification and development of novel technologies and systems for bioenergy exploita-tion and use with the aim to further improve efficiency, total emissions and GHG)-balances in electricity, heat and transport fuel applications

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.

Kurs euro: kurs z dnia otwarcia konkursu EUR 1 = PLN 4.2931

Termin składania wniosków wstępnych: 16.01.2018 r. godz. 13:00 CET 

Termin składania wniosków pełnych:  05.06.2018 r. godz. 13:00 CET

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: IV kwartał 2018 r.

Szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania):

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/era-net-bioenergy/art,5607,era-net-bioenergy-otwarcie-naboru-wnioskow-w-12-konkursie.html

http://www.eranetbioenergy.net/

Wróć