Duża umowa z Elsevier dla polskiej nauki

2019.07.12

Licencję na publikację 3 tysięcy artykułów dla autorów z Polski oraz swobodny dostęp do wszystkich czasopism z grup Lancet i Cell przewiduje polska umowa z jednym z największych wydawnictw naukowych świata, Elsevier, zajmującym się analizą i udostępnianiem danych oraz informacji naukowej. Wydawnictwo publikuje głównie książki i czasopisma naukowe z dziedziny nauk przyrodniczych, medycznych i ścisłych. Sygnatariuszem umowy z Elsevier jest Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM). Umowa na lata 2019–2021 została podpisana po czterech miesiącach negocjacji, prowadzonych na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Licencja obejmuje także wybrane pakiety książek zakupione w latach 2015 i 2016, czyli 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub serii poradnikowych z lat 2011–2015. Umowa licencyjna zapewnia również wszystkim polskim naukowcom dostęp do platformy SciVal oraz naukowej bazy danych Scopus. Z narzędzi tych będą mogli skorzystać administratorzy placówek naukowych oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Każda instytucja objęta umowa licencyjną Elsevier ma prawo zakupu dowolnych tytułów w wersji drukowanej po obniżonej cenie, stanowiącej w większości przypadków 25% ceny katalogowej. Zakup licencji przez nowe podmioty możliwy jest w sposób ciągły. Ze zbiorów Elsevier korzysta ponad 500 polskich jednostek naukowych. Dla niemal wszystkich studentów i naukowców w Polsce oznacza to dostęp do ponad 1 800 czasopism oraz badań naukowych prowadzonych przez blisko 11 tysięcy instytucji na całym świecie.

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C77568%2Cduza-umowa-z-elsevier-dla-polskiej-nauki.html

Źródło: PAP – Nauka w Polsce

Wróć