Coraz bliżej utworzenia pierwszej na świecie elektrowni z hybrydowym systemem fotowoltaicznym i systemem magazynowania energii termicznej

2020.02.10

Uczestnicy wspieranego przez Unię Europejską projektu SPIRE opracowali hybrydowy system do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i jednoczesnego magazynowania energii termicznej. Było to możliwe dzięki zastąpieniu konstrukcji lustrzanej w wieżach wykorzystujących skoncentrowaną energię słoneczną (ang. concentrated solar power, CSP) panelami fotowoltaicznymi zintegrowanymi z inteligentnym filtrem. Filtr ten rozszczepia widmo słoneczne, przesyłając wyłącznie długości fal, które mogą być wykorzystane przez półprzewodniki ogniw fotowoltaicznych i odbijając pozostałe długości fal do centralnego odbiornika ciepła w wieży. Te ostatnie wytwarzają energię cieplną, której magazynowanie kosztuje niewiele w porównaniu z kosztami akumulatorów. System, oparty na technologii znanej jako BlueSolar, ma wiele zalet: nie powoduje emisji CO2, jest odpowiedni dla rozwiązań niezależnych od sieci, nie wymaga dopływu paliwa i jest skalowalny. Ponadto wykorzystany w nim filtr może być dostosowany indywidualnie w zależności od sytuacji, szczególnie tam, gdzie występują widma światła czy też tryby pracy o specjalnym przeznaczeniu. Rozwiązanie BlueSolar można zintegrować z obecnymi elektrowniami fotowoltaicznymi i wiatrowymi, ale może być także wykorzystywane w szeregu innych zastosowań, takich jak m. in. odsalanie, wytwarzanie ciepła w procesach przemysłowych, rozwiązania dla rolnictwa oraz miejskie sieci ciepłownicze i chłodnicze. Obecnie zespół projektuje pierwszą instalację pilotażową wraz z niewielką fabryką filtrów, równolegle pracując nad strategią komercjalizacji swojej technologii.
 
 
© Unia Europejska, 2020
Źródło: CORDIS / Komisja Europejska

Wróć